Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 QĐ 2551 của Bộ Giáo dục ban hành Khung thời gian năm học 2021-2022 04-8-2021 QĐ 2551 của Bộ Giáo dục ban hành Khung thời gian năm học 2021-2022 Tải về
2 CV 971/2021/BGDĐT- NGCBQLGD về hướng dẫn cách chuyển đổi chức danh nghề nghiệp GV 12-3-2021 TT02/2021/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Tải về
3 TT02/2021/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV 02-02-2021 TT02/2021/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Tải về
4 Quyết định số 49/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học Ngô Quyền đạt chuẩn quốc gia lần thứ 2 12-01-2021 Quyết định số 49/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học Ngô Quyền đạt chuẩn quốc gia lần thứ 2 Tải về
5 Quyết định chứng nhận trường Th Ngô Quyền đạt KĐCL cấp độ 2 07-01-2021 Quyết định số 25/ QD-SGDĐT ngày 07/01/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông, chứng nhận trường TH Ngô Quyền đạt KĐCL cấp độ 2 Tải về
6 Công văn 260/CV-PGD&ĐT về phòng chống dịch Covid19 04-12-2020 Chỉ đạo trường học tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid19 Tải về
7 CV 1750/CV-SGD&ĐT Đăk Nông về tăng cường phòng chống dịch Covid19 02-12-2020 Tải về
8 1646/ HD-SGDDT hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học theo CTGDPT 2018 10-11-2020 SGD Đăk Nông hướng dẫn tổ chức chương trình hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học theo CTGDPT 2018 từ năm học 2020-2021 Tải về
9 QĐ 147/QĐ- PGD huyện Cư Jút ngày 04/11/2020 kết quả Hội khỏe Phù Đổng năm 2020 04-11-2020 Kết quả Hội khỏe Phù Đổng năm 2020 Tải về
10 CV207/PGDĐT-GDTH ngày 02/10/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 02-10-2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 Tải về
11 CV của SGD về phòng chống dịch Covid 19 đầu năm học 04-9-2020 Tải về
12 Công văn của Sở y tế Đăk Nông hướng dẫn phòng chống dịch covid 19 đầu năm học 01-9-2020 Tải về
13 CV 1175 về phương án tổ chức khai giảng trong tình hình dịch covid 19 27-8-2020 Tải về
14 CV 1165 của SGD về triển khai nhiệm vụ đầu năm học 26-8-2020 Tải về
15 CV 167 của PGD về đảm bảo an toàn trường học 26-8-2020 Tải về
16 QĐ 1198 của UBND tỉnh Đăk Nông ban hành kế hoạch năm học 20-21 12-8-2020 Tải về
17 TT13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn CSVC trường tiểu học 27-5-2020 TT13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn CSVC trường tiểu học Tải về
18 TT14/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn về phòng học bộ môn trường tiểu học 26-5-2020 TT14/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn về phòng học bộ môn trường tiểu học Tải về
19 CV 108/STTTT-CNTT hướng dẫn cấu hình tối thiểu của thiết bị CNTT, thiết bị văn phòng 18-2-2020 CV 108/STTTT-CNTT hướng dẫn cấu hình tối thiểu của thiết bị CNTT, thiết bị văn phòng Tải về
20 Số 1788/SGDĐT- GDTHMN ngày 06/9/2019, Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 (giáo dục tiểu học) 06-9-2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học, Năm học 2019-2020 Tải về
21 Số 1104/SGDDT-TCCBTC Triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo 23-5-2019 Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo Tải về
22 Số 25/ CV- PGD&ĐT ngày 15/5/2019 về xây dựng kế hoạch BDTX cho CBQL và GV năm học 2019-2020 15-5-2019 CV số 25/PGD&ĐT ngày 15/5/2019 về báo cáo kết quả BDTX năm học 2018-2019 và xây dựng kế hoạch BDTX cho CBQL và GV năm học 2019-2020 Tải về
23 SỐ 78/KH-UBND VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN DẠY NGOẠI NGỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ JÚTGIAI ĐOẠN 2018-2025 03-5-2019 VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN DẠY NGOẠI NGỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ JÚTGIAI ĐOẠN 2018-2025 Tải về
24 Số 72/PVN-CCVC về Hướng dẫn số 72/PVN-CCVC về nâng lương đợt 1/2019 22-4-2019 Hướng dẫn số 72/PVN-CCVC về nâng lương đợt 1/2019 Tải về
25 Số 70/KH-PGD&ĐT Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo 17-4-2019 Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo Tải về
26 Số 54/KH-PGD&ĐT ngày 02/4/2019 về Kế hoạch triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường cho HS 02-4-2019 Kế hoạch triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường cho HS Tải về
27 Quyết định 162/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của PGD Cư Jút 24-01-2019 Quyết định 162/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của PGD Cư Jút Tải về
28 CV 5932/BGDĐT-CLGD ngày 28/12/2018 về Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở GDPT 28-12-2018 Hướng dẫn tự đánh giá kiểm định chất lượng GD và đánh giá ngoài cơ sở GDPT Tải về
29 số 2617/SGD&ĐT – CTTT và số 5812/ BGD&ĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2018 25-12-2018 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường Tải về
30 Hướng dẫn 139/KH-PGD&ĐT ngày 15/8/2017 về kiểm tra nội bộ trong trường học 30-10-2018 Hướng dẫn 139/KH-PGD&ĐT ngày 15/8/2017 về kiểm tra nội bộ trong trường học Tải về
31 HD số 19/HD-LN về thu, chi, quản lý quỹ Đội trong trường học. 25-9-2018 HD số 19/HD-LN của Sở tài chính, Tỉnh Đoàn , SGD&ĐT Đăk Nông về thu, chi, quản lý quỹ Đội trong trường học. Tải về
32 SỐ 105a/KH- PGD&ĐT về kế hoạch xây dựng trường học ” xanh – sạch – đẹp – an toàn” 06-9-2018 Kế hoạch xây dựng trường học " xanh - sạch - đẹp - an toàn" Tải về
33 Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. 31-8-2018 Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của NĐ 108 về chính sách tinh giản biên chế. Tải về
34 TT 17/2018/TT-BGD&ĐT quy định về công tác Kiểm định chất lượng và công nhận trường chuẩn Quốc gia 22-8-2018 Quy định về công tác Kiểm định chất lượng GD và công nhận trường chuẩn Quốc gia Tải về
35 Thông tư 20/2018/TT-BGDDT về đánh giá chuẩn Giáo viên 22-8-2018 Quy định về đánh giá chuẩn Giáo viên Tải về
36 Thông tư 14/2018/TT-BGDDT về đánh giá chuẩn Hiệu trưởng 20-7-2018 Quy định về đánh giá chuẩn Hiệu trưởng Tải về
37 Hướng dẫn 1456/SGD&ĐT-TTr ngày 15/8/2017 về kiểm tra nội bộ trong trường học 15-8-2017 Hướng dẫn 1456/SGD&ĐT-TTr ngày 15/8/2017 về kiểm tra nội bộ trong trường học Tải về
38 VBHN NĐ 56 và NĐ 88 về đánh giá xếp loại CCVC 27-7-2017 Quy định về đánh giá xếp loại CCVC Tải về
39 TT16/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 12-7-2017 Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Tải về
40 Số: 08/2016/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, 28-3-2016 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN Tải về
41 NĐ 56/2015/NĐ-CP về đánh giá xếp loại CCVC 09-6-2015 Quy định về đánh giá xếp loại công chức, viên chức Tải về
42 6072/BGDĐT- CNTT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
43 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
44 NĐ Số: 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức 06-4-2012 NĐ Số: 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức Tải về
45 Số: 28 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 21-10-2009 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về
46 QĐ Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. 16-4-2008 Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo Tải về
47 Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo 16-4-2008 Quy định về đạo đức nhà giáo Tải về
48 Số 88/PGD&ĐT ngày 09/5/2019 về Hướng dẫn tổng kết năm học 2018- 2019 ngày 09-5-2019 Hướng dẫn tổng kết năm học 2018- 2019 Tải về