Văn bản Bộ GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 QĐ 2551 của Bộ Giáo dục ban hành Khung thời gian năm học 2021-2022 04-8-2021 QĐ 2551 của Bộ Giáo dục ban hành Khung thời gian năm học 2021-2022 Tải về
2 CV 971/2021/BGDĐT- NGCBQLGD về hướng dẫn cách chuyển đổi chức danh nghề nghiệp GV 12-3-2021 TT02/2021/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Tải về
3 TT02/2021/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV 02-02-2021 TT02/2021/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Tải về
4 TT13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn CSVC trường tiểu học 27-5-2020 TT13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn CSVC trường tiểu học Tải về
5 TT14/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn về phòng học bộ môn trường tiểu học 26-5-2020 TT14/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn về phòng học bộ môn trường tiểu học Tải về
6 CV 5932/BGDĐT-CLGD ngày 28/12/2018 về Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở GDPT 28-12-2018 Hướng dẫn tự đánh giá kiểm định chất lượng GD và đánh giá ngoài cơ sở GDPT Tải về
7 số 2617/SGD&ĐT – CTTT và số 5812/ BGD&ĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2018 25-12-2018 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường Tải về
8 TT 17/2018/TT-BGD&ĐT quy định về công tác Kiểm định chất lượng và công nhận trường chuẩn Quốc gia 22-8-2018 Quy định về công tác Kiểm định chất lượng GD và công nhận trường chuẩn Quốc gia Tải về
9 Thông tư 20/2018/TT-BGDDT về đánh giá chuẩn Giáo viên 22-8-2018 Quy định về đánh giá chuẩn Giáo viên Tải về
10 Thông tư 14/2018/TT-BGDDT về đánh giá chuẩn Hiệu trưởng 20-7-2018 Quy định về đánh giá chuẩn Hiệu trưởng Tải về
11 VBHN NĐ 56 và NĐ 88 về đánh giá xếp loại CCVC 27-7-2017 Quy định về đánh giá xếp loại CCVC Tải về
12 TT16/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 12-7-2017 Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Tải về
13 Số: 08/2016/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, 28-3-2016 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN Tải về
14 NĐ 56/2015/NĐ-CP về đánh giá xếp loại CCVC 09-6-2015 Quy định về đánh giá xếp loại công chức, viên chức Tải về
15 6072/BGDĐT- CNTT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
16 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
17 Số: 28 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 21-10-2009 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về
18 QĐ Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. 16-4-2008 Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo Tải về
19 Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo 16-4-2008 Quy định về đạo đức nhà giáo Tải về