Thi đua – Khen thưởng

QĐ 2059 về Kết quả khen thưởng năm học 2019-2020

QĐ 2059 về Kết quả khen thưởng năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]

Kết quả Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2019-2020

Kết quả Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]

Kết quả Hội thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2019-2020 (Ngô Quyền)

Kết quả Hội thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2019-2020 (Ngô Quyền)

Lượt xem:

[...]

Báo cáo thành tích Cơ quan văn hóa 2019

Báo cáo thành tích Cơ quan văn hóa 2019

Lượt xem:

[...]

Kết quả khen thưởng CBGVNV và HS năm học 2018-2019

Kết quả khen thưởng CBGVNV và HS năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]

Hình ảnh lễ tổng kết năm học 2018-2019

Hình ảnh lễ tổng kết năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]

Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019

Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]