Văn bản Sở GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Quyết định chứng nhận trường Th Ngô Quyền đạt KĐCL cấp độ 2 07-01-2021 Quyết định số 25/ QD-SGDĐT ngày 07/01/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông, chứng nhận trường TH Ngô Quyền đạt KĐCL cấp độ 2 Tải về
2 CV 1750/CV-SGD&ĐT Đăk Nông về tăng cường phòng chống dịch Covid19 02-12-2020 Tải về
3 1646/ HD-SGDDT hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học theo CTGDPT 2018 10-11-2020 SGD Đăk Nông hướng dẫn tổ chức chương trình hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học theo CTGDPT 2018 từ năm học 2020-2021 Tải về
4 CV của SGD về phòng chống dịch Covid 19 đầu năm học 04-9-2020 Tải về
5 CV 1175 về phương án tổ chức khai giảng trong tình hình dịch covid 19 27-8-2020 Tải về
6 CV 1165 của SGD về triển khai nhiệm vụ đầu năm học 26-8-2020 Tải về
7 Số 1788/SGDĐT- GDTHMN ngày 06/9/2019, Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 (giáo dục tiểu học) 06-9-2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học, Năm học 2019-2020 Tải về
8 Số 1104/SGDDT-TCCBTC Triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo 23-5-2019 Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo Tải về
9 số 2617/SGD&ĐT – CTTT và số 5812/ BGD&ĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2018 25-12-2018 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường Tải về
10 HD số 19/HD-LN về thu, chi, quản lý quỹ Đội trong trường học. 25-9-2018 HD số 19/HD-LN của Sở tài chính, Tỉnh Đoàn , SGD&ĐT Đăk Nông về thu, chi, quản lý quỹ Đội trong trường học. Tải về
11 Hướng dẫn 1456/SGD&ĐT-TTr ngày 15/8/2017 về kiểm tra nội bộ trong trường học 15-8-2017 Hướng dẫn 1456/SGD&ĐT-TTr ngày 15/8/2017 về kiểm tra nội bộ trong trường học Tải về