Hoạt động công đoàn

Các hoạt động của Công đoàn trong tháng tôn vinh người phụ nữ.

Các hoạt động của Công đoàn trong tháng tôn vinh người phụ nữ.

Lượt xem:

[...]

Báo cáo thành tích Cơ quan văn hóa 2019

Báo cáo thành tích Cơ quan văn hóa 2019

Lượt xem:

[...]

Hồi ký (Bài viết gửi tập san kỷ niệm 30 năm thành lập Huyện Cư Jút)

Hồi ký (Bài viết gửi tập san kỷ niệm 30 năm thành lập Huyện Cư Jút)

Lượt xem:

[...]

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Lượt xem:

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]