Ứng dụng tin học vào quản lý Công văn văn bản trong nhà trường

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Tính năng quản lý văn phòng hiện đại được thể hiện ở khả năng phân cấp công việc cũng như khả năng điều hành, đôn đốc công việc từ xa. Tính năng phân cấp, phân công công việc của văn phòng điện tử được thể hiện ở việc giao – nhận – trao đổi thông tin, tài liệu, công việc một cách nhanh chóng, hiện đại theo từng cấp bậc quản lý. Thông qua phần mềm này, các công việc trong một văn phòng, một dự án sẽ được xây dựng một cách khoa học, rõ ràng. Đồng thời, việc quản lý, giám sát tiến độ cũng được thực hiện sát sao, kịp thời hơn rất nhiều so với hình thức văn phòng truyền thống. Bên cạnh đó, các cấp lãnh đạo hoàn toàn có thể thông qua văn phòng điện tử để kiểm tra, bàn giao các công việc mới mà không phải tập hợp, hội họp trực tiếp. Đồng thời, cũng thông qua văn phòng điện tử, đội ngũ trực tiếp làm việc cũng có thể dễ dàng gửi báo cáo, nhận công văn mà không phải tốn thời gian qua nhiều bước chờ đợi.

Giáo viên đăng nhập theo Website https://ubndcujut.vnptioffice.vn

Tài khoản, Mật khẩu : liên hệ BQT nhà trường