Văn bản QPPL

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. 31-8-2018 Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của NĐ 108 về chính sách tinh giản biên chế. Tải về
2 NĐ Số: 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức 06-4-2012 NĐ Số: 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức Tải về