Văn bản Phòng GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Công văn 260/CV-PGD&ĐT về phòng chống dịch Covid19 04-12-2020 Chỉ đạo trường học tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid19 Tải về
2 QĐ 147/QĐ- PGD huyện Cư Jút ngày 04/11/2020 kết quả Hội khỏe Phù Đổng năm 2020 04-11-2020 Kết quả Hội khỏe Phù Đổng năm 2020 Tải về
3 CV207/PGDĐT-GDTH ngày 02/10/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 02-10-2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 Tải về
4 CV 167 của PGD về đảm bảo an toàn trường học 26-8-2020 Tải về
5 Số 25/ CV- PGD&ĐT ngày 15/5/2019 về xây dựng kế hoạch BDTX cho CBQL và GV năm học 2019-2020 15-5-2019 CV số 25/PGD&ĐT ngày 15/5/2019 về báo cáo kết quả BDTX năm học 2018-2019 và xây dựng kế hoạch BDTX cho CBQL và GV năm học 2019-2020 Tải về
6 Số 70/KH-PGD&ĐT Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo 17-4-2019 Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo Tải về
7 Số 54/KH-PGD&ĐT ngày 02/4/2019 về Kế hoạch triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường cho HS 02-4-2019 Kế hoạch triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường cho HS Tải về
8 Hướng dẫn 139/KH-PGD&ĐT ngày 15/8/2017 về kiểm tra nội bộ trong trường học 30-10-2018 Hướng dẫn 139/KH-PGD&ĐT ngày 15/8/2017 về kiểm tra nội bộ trong trường học Tải về
9 SỐ 105a/KH- PGD&ĐT về kế hoạch xây dựng trường học ” xanh – sạch – đẹp – an toàn” 06-9-2018 Kế hoạch xây dựng trường học " xanh - sạch - đẹp - an toàn" Tải về
10 Số 88/PGD&ĐT ngày 09/5/2019 về Hướng dẫn tổng kết năm học 2018- 2019 ngày 09-5-2019 Hướng dẫn tổng kết năm học 2018- 2019 Tải về