Văn bản UBND

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Quyết định số 49/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học Ngô Quyền đạt chuẩn quốc gia lần thứ 2 12-01-2021 Quyết định số 49/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học Ngô Quyền đạt chuẩn quốc gia lần thứ 2 Tải về
2 QĐ 1198 của UBND tỉnh Đăk Nông ban hành kế hoạch năm học 20-21 12-8-2020 Tải về
3 CV 108/STTTT-CNTT hướng dẫn cấu hình tối thiểu của thiết bị CNTT, thiết bị văn phòng 18-2-2020 CV 108/STTTT-CNTT hướng dẫn cấu hình tối thiểu của thiết bị CNTT, thiết bị văn phòng Tải về
4 SỐ 78/KH-UBND VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN DẠY NGOẠI NGỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ JÚTGIAI ĐOẠN 2018-2025 03-5-2019 VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN DẠY NGOẠI NGỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ JÚTGIAI ĐOẠN 2018-2025 Tải về
5 Số 72/PVN-CCVC về Hướng dẫn số 72/PVN-CCVC về nâng lương đợt 1/2019 22-4-2019 Hướng dẫn số 72/PVN-CCVC về nâng lương đợt 1/2019 Tải về
6 Quyết định 162/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của PGD Cư Jút 24-01-2019 Quyết định 162/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của PGD Cư Jút Tải về