Đào tạo

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng năm 2020

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng năm 2020

Lượt xem:

[...]

Kết quả Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2019-2020

Kết quả Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]

Biên bản thi IOE năm học 2019-2020 (Ngô Quyền)

Biên bản thi IOE năm học 2019-2020 (Ngô Quyền)

Lượt xem:

[...]

Bảng điểm chấm Cơ quan văn hóa năm 2019

Bảng điểm chấm Cơ quan văn hóa năm 2019

Lượt xem:

[...]

Quy chế dân chủ, quy chế phối hợp

Quy chế dân chủ, quy chế phối hợp

Lượt xem:

[...]

Quy tắc ứng xử của CBGVNV trong trường học

Quy tắc ứng xử của CBGVNV trong trường học

Lượt xem:

[...]

Nội quy trường học, quy chế làm việc

Nội quy trường học, quy chế làm việc

Lượt xem:

[...]

Trang 1 / 212