Tin tức giáo dục

Kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021

Kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021

Kế hoạch Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch Hội thi viết sáng kiến cấp trường, năm học 2020-2021

Kế hoạch Hội thi viết sáng kiến cấp trường, năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm học 2019-2020

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]

Quyết định kiện toàn Hội đồng trường tiểu học Ngô Quyền

Quyết định kiện toàn Hội đồng trường tiểu học Ngô Quyền

Lượt xem:

[...]

Quy tắc ứng xử của CBGVNV trong trường học

Quy tắc ứng xử của CBGVNV trong trường học

Lượt xem:

[...]

Trang 1 / 212