Chùm ảnh tuyên truyền, thực hành về vệ sinh cá nhân – Rửa tay với xà phòng

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

tuyên truyền vệ sinh z2214747244934_c086055a9374ee91f36de29f09990605 z2214747286082_7766330499151c7043deca274e3051a1 z2214747894034_13c8c25c9dfd3518599f939a347210ee z2214748072764_6fc3bd2e8c09aae0b759dbbbb5043215 z2214766192036_ef94ae6d8ea336b3eb37b0818e58d76b z2214766316214_438c672debcf7bc0a32dc56d9dcc8c5f z2214766392414_59e6a44f27958a450c3f4c7dddc0c9da z2214766508438_70fab0cf9a9b7a604c4b118851f6ebee z2214766600759_5eddab136477cafdfe1ce45ee6a57cce z2214766689925_10e7a860158031a36d071cad80d3c7a2