Hoạt động chuyên môn

Hội thi viết Sáng kiến năm học 2020-2021

Hội thi viết Sáng kiến năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch Hội thi viết sáng kiến cấp trường, năm học 2020-2021

Kế hoạch Hội thi viết sáng kiến cấp trường, năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Chùm ảnh về hội thi “Viết chữ  đẹp” của giáo viên năm học 2020-2021

Chùm ảnh về hội thi “Viết chữ đẹp” của giáo viên năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng năm 2020

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng năm 2020

Lượt xem:

[...]

QĐ thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

QĐ thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Trang 1 / 3123