Công khai giáo dục

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng năm 2020

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng năm 2020

Lượt xem:

[...]

QĐ 2059 về Kết quả khen thưởng năm học 2019-2020

QĐ 2059 về Kết quả khen thưởng năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]

Biên bản thi IOE năm học 2019-2020 (Ngô Quyền)

Biên bản thi IOE năm học 2019-2020 (Ngô Quyền)

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch Hội đồng trường năm học 2019-2020

Kế hoạch Hội đồng trường năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]

Danh sách CBGVNV năm 2019

Danh sách CBGVNV năm 2019

Lượt xem:

[...]

Bảng điểm chấm Cơ quan văn hóa năm 2019

Bảng điểm chấm Cơ quan văn hóa năm 2019

Lượt xem:

[...]

Trang 1 / 3123